0

Next Golf Academy õppekava – GREEN (6-11 aastased)

Treeningute aluspõhimõtted

Ilma põhiliigutuste oskusteta on lapsel väga raske tegeleda ükskõik millise spordialaga. Et mängida korvpalli, jalgpalli, käsipalli, lauatennist või mõnda teist pallimängu, tuleb omandada lihtsad oskused, nagu palli viskamine ja püüdmine. Selles vanuses lastele tuleb anda võimalus tegeleda mitme erineva alaga ja mitte siduda neid üheselt näiteks ainult golfiga. Selles vanuses laste juures keskendub Eesti Golfikooli programm samuti esmalt põhioskustele ning treeningutel luuakse seoseid teiste aladega. Treeningud on enamasti ülesehitatud lõbusale ja rohkem mängulisele tegevusele.

Fookus – füüsiline aktiivsus

Füüsiline aktiivsus peab olema lõbus ja osa lapse igapäevasest elust, mitte peale sunnitud, tulemusele orienteeritud treening. Füüsiline mänguline aktiivsus on oluline terve lapse arenguks, mis arendab ajutegevuse arengut, kordinatsiooni, sotsiaalseid oskusi, emotsioone ja ettekujutusvõimet.

Muud, füüsilise aktiivse tegevusega kaasnevad kasutegurid:

Golfimängu põhilised elemendid, mida tutvustatkse:

Grip– kepist kinni hoidmine käed üksteise vastas

Kehahoiak – seista jalad kõrvuti, pall jalgade keskel

Tasakaal – lõpetada liigutus tasakaalukas asendis

Liigutus – käed liiguvad  tagasi ülesse ja edasi lõppasendisse.

Lisaks golfi teoreetilised teadmised – mänguga seotud ohutuse ja etiketi tutvustamine, kuidas käituda väljakul jms, põhilised golfireeglid.

Varustus

Selles vanuses lastel pole kindlasti vajalik terve golfivarustuse olemasolu. Ideaalis võiks varustusse kuuluda 3-6 keppi( puu, keskmine raud, lühike raud ja putter), sealjuures puu kepid – driver ja/või fairway pole primaarse tähtsusega.

Treeningute ülesehitus

Treeningud kaks korda nädalas pikkusega kuni 1 tund. Minimaalselt on soovitav 60-180 täis golfilööki nädalas. Puttamine on selles vanuses lastel palju kergem omandada ning mõjub mängulisena. Sellest tulenevalt soovituslik 200-400 putti nädalas Erinevad harjutused treeningutel, just mängulises võtmes (ehitatud “objektide” tabamine jne). Treeningul mängitakse erinevaid mänge, mis toetab golfimängu arenemist.

Lisaks treenimisel soovituslik mängida 1-3 kolm rada nädalas („Rising Star“ rada).