0

Üld- ja ostutingimused

1. ÜLD- JA OSTUTINGIMUSED
1.1. Kehtivus

Käesolevad tingimused kehtivad NEXT GOLF OÜ (edaspidi “NEXT GOLF”) internetileheküljelt aadressil www.nextgolf.ee tellitud kaupade ostu-müügilepingutele (edaspidi ainsuses „Leping”), mis sõlmitakse NEXT GOLF ja kaupa telliva isiku (edaspidi „Tellija” või „Ostja”) vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal.

Tellimistingimuste käesolev redaktsioon kehtib alates 06.01.2023.a. kuni NEXT GOLF internetikataloogi tellimistingimuste järgmise redaktsiooni avaldamiseni NEXT GOLF interneti leheküljel www.nextgolf.ee.

1.2. Lepingu jõustumine

Tellija tellimus loetakse üldjuhul pakkumuseks võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses sõlmida tellitud kauba ostu-müügi leping. NEXT GOLF ei pea oma nõustumisest tellimusega Tellijale eraldi teatama. NEXT GOLF loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma. Tellijale edastatakse tellimuse kinnitusena arve elektroonselt.

1.3. Tellimuse täitmise tähtaeg

NEXT GOLF asub tellimust täitma peale makse laekumist NEXT GOLF arveldusarvele.

Riiklikel pühadel ja puhkepäevadel laekunud tellimused käideldakse tellimusele järgneva tööpäeva jooksul.

Kohaletoimetamise aeg sõltub Tellija riigist ja Tellija poolt valitud transpordi viisist. Täpsem info siit: TRANSPORDI INFO.

Ülalnimetatud kohaletoimetamistähtajad on indikatiivsed ning võivad sõltuda asjaoludest, mis ei ole NEXT GOLF määratleda! NEXT GOLF ei vastuta hilinemiste eest ülalviidatud kohaletoimetamistähtaegades, mis on tingitud kohaletoimetamist korraldava kanali protsessidest või muudest kolmandatest osapooltest sõltuvatest asjaoludest.

1.4. Hind ja makseviis

NEXT GOLF internetileheküljel www.nextgolf.ee olevate kaupade hinnad on Eurodes ning sisaldavad Eesti Vabariigi käibemaksu (20%).

Kui Eesti sisene tellimus jääb alla 50€ (viis kümmend Euro’t), lisandub tellitud kaupade hinnale saatmiskulu, mille suurus oleneb Tellija poolt valitud transpordi viisist. Tellimusele, millise väärtus on 50€ (viis kümmend Euro’t) või rohkem, olenevalt Tellija poolt valitud transpordi viisist postikulu ei lisandu.

Transpordi viiside hinnad erinevatesse riikidesse leiab siit: TRANSPORDI INFO

NEXT GOLF internetileheküljel www.nextgolf.ee on võimalik tellimuste eest tasuda alljärgnevalt:

Deebet- või krediitkaardiga
Läbi Every Pay saab tasuda Visa või MasterCardi kaardiga.
Peale tellimuse vormistamist suunatakse Sind makse sooritamiseks Every Pay turvalisse keskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus kirjas ka tasumisele kuuluv summa.

Pangalingi maksega
Läbi Every Pay saab tasuda ülekandega LHV, SEB, Swedbank, Luminor, Citadele või Coop Panga vahendusel.
Peale tellimuse vormistamist suunatakse Sind makse sooritamiseks Every Pay turvalisse keskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus kirjas ka tasumisele kuuluv summa.

1.5. Kauba kättetoimetamine

Kohaletoimetamise aeg ja viis sõltub Tellija riigist ja Tellija poolt valitud transpordi viisist. Täpsem info siit: TRANSPORDI INFO

NEXT GOLF ei saa aktsepteerida Tellija soovi oma tellimus tühistada ning täitmisele antud tellimusi tagasi kutsuda pärast kauba väljasaatmist (s.t. juhul, kui kaup on Tellijale välja saadetud, jääb kohaletoimetamiskulu Tellija kanda ning kauba mittesobimise korral kehtib talle vaid tavapärane 30-päevane lepingust taganemise õigus).

1.6. Tellija õigus tellitud tooteid vahetada
Tellijal on õigus vahetada tellitud tooteid suuruse mittesobivuse tõttu sobiva suurusega sama värvi sama kaubaartikli vastu. Vahetuskauba postiteenus on esimese vahetuse korral tasuta, kuid järgnevate vahetuste eest tasub Tellija.

1.7. Tellija õigus tellimusest taganeda

Tellijal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 30 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest Tellijale (VÕS § 56 lg 1). Tagastatud kaup peab olema kasutamata ning samasuguses vormis ja pakendis, kui selle müümise hetkel. Tagastatav kaup tuleb pakkida postipakendisse, st. toote müügipakendil ei tohi olla mingeid postikleebiseid ega etikette. Tagastatava kauba postiteenuse eest tasub Tellija.

NEXT GOLF tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud maksed Tellija poolt osundatavale pangaarvele 30 päeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamisest NEXT GOLF poolt (VÕS § 56 lg 3). Postikulu ei tagastata.

NEXT GOLF rõhutab, et tagasimaksete laekumine Tellija arvele võib viibida, kuna see sõltub pankadevaheliste ülekannete toimumise ajast. NEXT GOLF võimeline seda protsessi mõjutama.

Tellimuse tühistamiseks palume täita kodulehel vormi tuues välja tellitud kauba nimetuse, arvenumbri ning tagastamise põhjuse.

1.8. NEXT GOLF tellimuse täitmisega viivitamine

NEXT GOLF loetakse täitmisviivitusse sattunuks ning seega oluliselt lepingutingimust rikkunuks VÕS § 116 lg 2 tähenduses pärast 7 päeva möödumist päevast, millal tellimus pidi olema täidetud.

1.9. NEXT GOLF õigus lepingust taganeda

NEXT GOLF’il on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui tellitud kauba varud on ammendunud. Tellijat informeeritakse sellest esimesel võimalusel e-posti teel. Tellija tasutud ettemaksed tagastatakse sel juhul viivitamatult, hiljemalt aga 14 päeva jooksul Tellija osundatavale pangaarvele.

NEXT GOLF’il on õigus taganeda tellimusest, mis sisaldas tooteid, millel esinesid trükivead näiteks toote hinnas, nimetuses jne. Peamiselt juhul kui on tegemist loogilise veaga (näiteks golfivarustus on allahinnatud 500€ pealt 50€ peale), peaks klient veast aru saama juba enne ostu sooritamist.

1.10. Garantiitingimused & pretensioonid

NEXT GOLF annab kõikidele tema poolt müüdavatele kaupadele seaduses sätestatud ulatuses ja kehtivusega müügigarantii, mis kehtib Eesti Vabariigi territooriumil ning millest tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda NEXT GOLF poole, saates e-kiri aadressile shop@nextgolf.ee tuues välja tellitud kauba nimetuse, arvenumbri, maksmise kuupäeva ning pretensioonid.

Puuduste esinemisel on tellijal õigus nõuda kauba tasuta parandamist. Kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba vahetamist. Kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on Tellijal õigus Lepingust taganeda. Garantii ei kehti, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest. Garantiist tulenevate Tellija õiguste realiseerimise eelduseks on tellitud kaubaga kaasas oleva originaalarve olemasolu. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Tellijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

1.11. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

NEXT GOLF-il on õigus koguda Tellija poolt NEXT GOLF avaldatud isikuandmeid. NEXT GOLF ei levita Tellija isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a transporditeenuse osutamiseks vajalik info. NEXT GOLF-il on õigus kasutada Tellija isikuandmeid ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.

Pangalingiga maksmise turvalisus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavale informatsioonile ei saa kõrvalised isikud ligi.

Every Pay hoiab Tellija kaardiandmeid turvaliselt ning ei jaga neid kunagi kaupmeeste ega kolmandate osapooltega. Kaupmehe poolt ligipääsetav informatsioon piirdub Tellija e-posti, kaardi tüübi (nt. Visa või MasterCard) ning nelja viimase numbriga kaardinumbrist.

Every Pay AS on PCI-DSS nõuetele vastav teenusepakkuja, kes pakub makselahendusi, sh vahendab Visa ja MasterCardi makseid, Euroopa Liidus tegutsevatele kaupmeestele ning muudele teenusepakkujatele.

Kaardiandmete salvestamine toimub ainult läbi turvalise SSL ühenduse ning kaupmehel ega kolmandatel osapooltel pole täielikele andmetele ligipääsu.

1.12. Vastutuse piirang

NEXT GOLF vastutab vaid raskest hooletusest või tahtlusest tingitud lepingu rikkumise ja/või tekitatud kahju eest. NEXT GOLF ei vastuta muuhulgas võimalike trükivigade eest.

2. LÕPPSÄTTED

Käesolevatele tellimistingimustele ning NEXT GOLF ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

3. NEXT GOLF KONTAKTANDMED

NEXT GOLF OÜ / Next Golf
J.Kunderi tn 8a
10128, Tallinn
Tel. 506 3030
shop@nextgolf.ee