0

Eesti talviste meistrivõistluste fiasko – panus saavutussporti?

Eesti golf tundub olevat omamoodi nähtus, et vaja on välja selgitada aastas mitu korda erinevaid meistreid. Samas meie suurtest golfiriikidest naabrite juures piisab vaid ühest meistrist aasta kohta!

Köögipoolel on pikalt keenud talviste meistrivõistluste teema ja pika keemise peale viskab kaane pealt ära. Kui sügisel kuulutati välja talvised meistrivõistlused, siis küsimusi tekkis palju. Miks devalveerida meistrivõistluste väärtust, sest ilmselgelt ei soovi või saa isegi majanduslikel kaalutlustel kõik soovijad osaleda kallil turismireisil – seega ei selgitata kindlasti maa parimaid mängijaid? Toimumise kohaks oli valitud Gruusia, kus märtsi ilm on ennustamatu ning algselt planeeritud ajaperioodil oli suur tõenäosus 3-9 kraadisele ilmale? Mängu toodud noortele suunatuse taustal ei tundu õige võistluste toimumine kooli ajal, sest kahjuks ei võimalda kõik koolid oma õpilastele õppeperioodil nädalast koolist eemalolekut? Talvine ettevalmistus sisaldas Next Golf Academy noortele ka laagreid (sh. jaanuari Hispaania võistluslaager!) ning rahalise poole pealt pidi mõni noor nendest loobuma, kuivõrd EGL talvine reis oli kuvatud nii olulisena. Reaalsuses oli golfisõprade kõrval nimekirjas 6-7 meistritiitli väärilist mängijat vs suvised päris meistrivõistlused, kus samaväärsetele medalitele mängib kordades rohkem tasemel sporlasi ehk miks pannakse noori sportlikus mõttes halbade valikute ette?

Viimase kahe nädalaga sai selgeks, et ilmastsenaarium saab võimaliku halvima lahenduse ning ilma mistahes avaliku teavituseta nihutati võistlused edasi. Samas osalejatele saadeti vaid päev enne väljalendu, 17. märtsi hommikul, otsustamiseks valikud vähem kui 8 tunnise mõtlemisajaga: a) maksad juurde muudatuste eest uutele kuupäevadele, b) lendad algselt planeeritud ajal aga golfi ilmselt mängida ei saa ja võistlust kindlasti ei toimu, c) kui uus aeg ei sobi, siis kahjuks raha tagasi ei saa (ning ei korva seda ka kindlustus)!

Arvestades, et reisi eesmärk ja tingimused muutusid, siis kuidas ei ole võimalik ostust taganeda? Kuna tasud kanti EGL’ile, siis saab EGL’i käsitleda otseselt reisikorraldajana ja teatavasti kehtivad Eestis ka reisifirmadele seadused koos tagatistega.

Kui talvel nimetati see järsku ka koondise katsevõistluseks Sotogrande Cup võistlusele, siis selle argumendiga „survestati“ noori sellel osalema, kuigi algselt nii mõnigi ei näinud seda enda plaanides, sest arvestati akadeemia enda ettevalmistavate välislaagritega. Nüüd, kus kodumaal juba väljakud avatud või avamisel on sellise katsevõistluse vajadus täiesti olematu! Ja tänaseni pole isegi ühtegi vastavasisulist teavitust, et võistlus on edasi lükatud, rääkimata et keegi sellega kaasnevate rahaliste kulutuste osas vastutuse võtaks?!

Jättes emotsioonid tahaplaanile, siis akadeemia vaatest oli/on probleem hoopis majanduslikum ja keerulisem. Next Golf Academy teeb igaks aastaks plaanid arvestades talvist hooaja ettevalmistust, milles sisalduvad välislaagrid ja kohalikud treeningkogunemised endise Eesti koondise peatreeneri Timo Karvineniga. Timo on NGA noorte treenimisel olnud kaasatud juba aastaid ja arvestades, et tema põhitöö on Soomes ning lisaks on tema kalendris ka suur osas treenitavate tuurimängijate saatmine välisvõistlustel, siis kalendril on väga suur kaal ja seda ei saa üleöö muuta. EGL sealjuures kas koondise peatreeneri või peasekretäri tasemel võiks eeldatavalt suhelda ka klubide ja akadeemiate treeneritega, et sobitada nii „olulisi“ sündmusi planeeritud ettevalmistusse. Viimaste nädalate muudatused sunnivad aga kahjuks akadeemial oma plaane ringi tegema (aeg ja raha!), sest pooled laagris osalema pidanud noored ei saa algselt planeeritud ajal osaleda ning sellel on oluline tähtsus hooajaks valmistumisel. EGL’il on sellest absoluutselt ükskõik ja lisaks kuvatakse väga olulisena enda korraldatavaid talviseid kogunemisi, mille eesmärgid jäävad arusaamatuks, sest tegelikkuses ei omata mistahes ülevaadet tegemistest ega tunta huvi kogunemiste väliselt sportlaste panusest või plaanidest jms.

Eesti golfis on kasvanud peale uus põlvkond ja väärtuslikku „materjali“ on valikus rohkem, kui kunagi varem. Ja kuivõrd selle valiku sees on ka palju Next Golf Academy kasvandikke, siis oleme paratamatult rohkem kokku puutunud ala juhtimise köögipoolega spordi kontekstis. Sellega seoses on juhitud tähelepanu puudustele ja tehtud ettepanekuid, mida enamuses on nähtud asjatu kriitikana. Korduvalt on toodud esile vajadust tuua alaliidu juurde kompetentsi loodava saavutusspordi toimkonna näol, et vältida tänasele juhtimisstiilile tüüpilisi „füürerlikke“ ainuisikulisi otsuseid. Paraku antud idee on olnud juhatusele üle aasta pinnuks silmas ja sügisel toimunud alaliidu üldkogul jäeti konkreetne ettepanek tegemata. Seevastu räägiti võimaliku ümarlaua toimumisest, mille kokkukutsumine võttis neli kuud – õnneks siiski selleni jõuti! Eelnevalt esitada palutud ettepanekud jäeti siiski päevakorrast välja ja esitleti hoopis ainsamat tõde sobilikust vaatenurgast, kuidas kõik on hästi. Ümarlaual jõuti siiski ka oluliste arutelu vajavate teemadeni aga protokollimist EGL’i poolt need endiselt ei väärinud.

Muutusi on kindlasti vaja ja kriitikale tuleks reageerida konstruktiivselt ja mitte jätta olulisi teemasid vastuseta hääbuma! Sügisel esile toodud võimalikule korruptsiooni kahtlustusele pole tänaseni järgnenud ühtegi sammu selle selgitamiseks (revisjoni vms näol). Noorte poolt üles tõstetud seotus alaliidus tolereeritud alkoholi probleemiga noortekoondisega seotud väljasõitudel päädis üksikute sobilike täiskasvanute vastupidise tagasisidega ning noorte väited tunnistati seega alusetuteks. Koondist, plaane ja treenereid puudutavale järelpärimisele võeti juhatuses aga nende võimalike reglementide ja põhimõtete esitamise asemele kaitsev hoiak ning korraldati peasekretäri poolehoiu allkirjade „kampaania“. Näited saaks siin veelgi tuua aga oluline on hakata väärtustama golfi spordina, seada saavutatavaid eesmärke ja teha koostööd. Poliitikale omase hämamise ja üldsõnaliste arusaamatute vastuväidete asemel tuleks tuua mängu konkreetsus, ausus ja läbipaistvus ning seada just SPORT esikohale.

Golfis on reeglid paigas ja nende rikkumisel järgnevad karistused ning igaüks vastutab oma tulemuse eest!

Samad põhimõtted võiks kukutada ka tänase diktaatorliku alaliidu juhtimisstiili ning tuleks võtta vastutus tehtu või otsuste ja ala arengu eest.

Andres Soo, NGA