Hea golfiswingi võti on algasend!

Hea golfiswingi võti on algasend!

Hea swingi võti on korralik algasend! Õiges algasendis on kõik paigas: korralik grip (vaata ka gripi artiklit), õige jalgade asend ja palli asukoht, hea tasakaal, korrektne kehahoiak (vaagnast, õlgadest jne). Enamik vigu, mida golfarid löögis teevad on tegelikult seotud algasendiga.

Palli asukoht algasendis võib tunduda  suhteliselt vähetähtis, aga see mõjutab mitut swingi osa - näiteks swingi trajektoori ja tasapinda ning kepilaba asendit tabamises. Samuti on palli asukoht olulisel kohal, kui tahta muuta palli lennu trajektoori ning tabamise kvaliteeti. Sirgeid ja jõulisi lööke saab lüüa ainult siis, kui palli asukoht on jalgade suhtes korrektne. Kuna mängijad on erineva kehaehitusega ja pikkusega, siis pole olemas ühte kindlat meetodit või tabelit palli õige asukoha määramisel. Katse-eksitus meetod on siinkohal protsessi osa, leidmaks löögile õige palli asukoht.

Siinkohal anname harjutamiseks mõned juhised. Esimene reegel mida jälgida on, et mida rohkem on pall algasendis tsentrist vasaku jala pool, seda rohkem liigub kepp tabamises üles -  mida rohkem on pall paremal, seda rohkem liigub kepp tabamises alla.

NB! Parema jala poole palli nihutamist tuleks tavalöögi puhul üldjoontes vältida, kuna kepi attack angle suureneb ning muutub ka kepi trajektoori nurk, mille tulemusena muutub palli tabamine märkimisväärselt ebastabiilsemaks.

Driveriga peaks pall olema vasaku jala siseküljega samal joonel ning sealt liigub pall iga kepiga jalgade keskkoha poole kuni wedge’ga lüües oleks pall jalgade suhtes täielikult tsentris.
Loomulikult on ka harkseisu laius oluline ning soovitus on võtta õlgade laiune harkseis. Kasutades 7,6,5 raudasid on sellise laiusega harkseis õige. Puude ja driveriga tuleks võtta laiem harkseis ning lühikeste raudadega ja wedge’dega õlgadest kuni 5 cm kitsam harkseis.

Nüüd liigume aga oluliselt keerukama osa juurde - kehahoiak algasendis on oluline swingi vundament! Paljud golfarid kahjuks vaatavad sellest mööda, sest ei oska ise seda hoomata või ei juhi treenerid sellele tähelepanu. Just algasend dikteerib, kuidas kepp ümber keha liigub ja aitab keha pöördele kaasa ning kannab edasi tasakaalu. Siinkohal väike spikker saavutamaks paremat kehahoiakut algasendis:

  • Seisa püsti, põlved sirgena
  • Hoia käed ja õlad vabana
  • Hoia golfikepp enda ees puusa kõrgusel
  • Kalluta keha ette läbi puusaliigese, lase põlvedest natukene alla ning hoia selg sirgena kuni kepp puudutab maad
  • Tunneta, et raskus oleks jalgade keskel ning tasakaal võrdselt mõlemal jalal

Mis juhtub swingi ajal, kui sinu kehahoiak ei ole korrektne? Vastus on lihtne – keha nurgad võivad liigutust tehes muutuda! Swingi ajal nurkade muutumise põhjuseks on, et mängija satub olukorda, kus ta peab sõltuma käte ajastusest, et saada kepi laba tabamiseks otseks. Tulemuseks on ajastusele ülesehitatud swing, kus umbes ühe sekundi jooksul on liigutus ja keha liikumine väga ebastabiilne.
Miks aga ei suudeta võtta head algasendit ning säilitada swingi ajal oma keha nurki? Põhjuseid võib olla mitmeid aga siin mõned olulisemad:

  • Halb grip
  • Halb painduvus – et keerata ümber hea ja stabiilse kehahoiaku, peab olema piisavalt hea painduvus ja liikuvus puusades ning õlgades
  • Lihaste jäikus - muudab algasendis kehahoiakut ning võib sundida swingi ajal muutma lülisamba asendit
  • Puudub võime eraldada ülakeha alakehast - see sunnib mängijat keerama kõike koos või vastupidiselt liigutama ennast liiga palju õlaliigestest - mõlemad on halvad swingi retseptid!
  • Võimetus stabiliseerida oma kerelihaseid - võimekus stabiliseerida oma lülisamba nurka swingi ajal on vastavuses core lihaste (puusad ja tuharad) tugevuse ja stabiilsusega.

Kokkuvõtteks on õige kehahoiak algasendis ja löögi ajal väga tähtis. Golfiswing on väga atleetlik liigutus, kus jalgade asend ja kehahoiak peaksid samamoodi olema atleetlikud. Pidev töö oma algasendi ja painduvuse kallal aitab saavutada stabiilsema ja parema swingi, mis loomulikult viib paremate tulemusteni. Kindlasti tasub abi küsida Pro’delt, sest ainult ise harjutades võib ühele osale fokusseeritus kaotada tervikpildi taju ja tulemuseks on millegi korrigeerimine teise veaga. Fakt on, et inimesed on erinevad ja sellest tulenevalt nende võimekus algasendit võtta on samuti erinev. Minnes Pro jutule tajute aga ilmselt kiiresti, et hea Pro tunneb piisavalt anatoomiat ning suudab kohandada algasendi ja sellega kaasneva swingi vastavalt mängija võimekusele!