0

Eesti golfimängijate eelistused

Uue hooaja hakul viisime ellu juba 4-5 aastat küpsenud idee saamaks ülevaadet golfimängijate eelistustest varustuse, brändide, golfiõpetuse jms osas. Kahe nädala jooksul laekus küsitlusele üle 400 vastuse, mille hulgast läksid ausa tulemuse eesmärgil arvesse 399 unikaalset vastust. EGL andmetel on Eestis täna 3641 registreeritud mängijat, kellest 25-30% on kandidaatliikmed erinevates klubides. Siiski jättes valikusse kõik eelpool mainitud registreeritud mängijad, oli vastanute osakaal 11%, mis on vägagi arvestatav osalusprotsent! Tänud kõikidele, kes leidsid mõned minutid vastamiseks.

Olgu alustuseks öeldud, et mitmeski vastuses sai märkida mitu valikut või vastust, seega oli mõnes kategoorias lausa 900 erinevat häält. Igas kategoorias jäid tulemustest välja alla 1% häältest saanud valikud.

Golfivarustus

Kuigi Eesti turg on väike, on kohalike kaupmeeste juures saadaval kõik maailma juhtivad golfibrändid. Tihti on varustuse soetamisel aga oluliseks hind ja kuivõrd meie turu mahud on väikesed, siis suuremad UK, USA jt regioonide e-poed on tugevasti mängus. Positiivse tulemusena tuli küsitluses välja, et tervelt 58% vastanutest eelistab kohalikke kaupmehi! Internetist tellimise osakaal oli 25% ja tavapärane „2’nd hand“ ehk käest kätte ostlemine oli 12%. Ülejäänud osa moodustasid reisil ehk välismaal sooritatud ostud.

Kohalike golfipoodide valikust toodi kõige rohkem esile Next Golf’i (133 nimetamist ja 31%) ning teisena Golflife Shop’i (113 korda ja 26%). 16% vastanutest puudus kindel eelistus. Järgmiste ostueelistustena tulid BoGolf, mida nimetati 66 korda ja siis juba oluliselt suurema vahega järgnesid Golfihaigla FB keskkond (9), Niitvälja pro-shop (9), GolfX (8) ja golfikaubad.ee (6). Ülejäänud võimalikud spordi-ja golfipoed ei ületanud 1% künnist.

Kõikidest vastanutest pidasid ennast lojaalseks mõnele kindlale brändile ainult 95 mängijat ehk 24%. Rõivabrändidest osutus eeldatult populaarseimaks Nike, mida nimetas 211 vastajat ja mis moodustas 22%. Järgnesid Callaway 135, J.Lindeberg 130, Under Armour 96, Adidas 89, PING 77 ja Puma 72 häält. Kokku anti selles kategoorias 959 häält ja nimetati enamus tuntuid riidebrände. Jalatsite eelistatuimaks brändiks osutus samuti Nike 103 hääle ja 26% osakaaluga. Järgnesid Ecco 93, FootJoy 77, Adidas 43, Callaway 38, Puma 18 ja Under Armour 10 häälega.

Golfipalli eelistuse osas võitis samuti eeldatult Titleist, mida nimetati 141 korda, mis moodustas 35%. Järgnesid Callaway 84, Srixon 59, Bridgestone 39 ja TaylorMade 33 häälega. Mainiti veel pea kõiki erinevaid pallitootjaid ning 3% vastanutest ei omanud mingit eelistust.

Varustuse osas võib kindlaks lemmikuks pidada Callaway’d, sest kõikides varustuse kategooriates tuli sel kõige rohkem nimetamisi. Vastanutest 72 mängijat ehk 18% kasutab Callaway raudasid, millele järgnes Wilson 55 ja TaylorMade 51 häälega. Esikolmikule järgnesid Mizuno 46, PING 43, Cobra 27, Titleist ja Cleveland 25 häälega. 1% piiri ületasid ka PXG (11), Srixon (10), Nike (5) ja MacGregor (5).

Driverite osas kogus Callaway 85 häält (21%), TaylorMade 73 ja PING 52 häält. Järgmisena tulid Wilson 43, Cobra 37, Titleist 34, Cleveland 18, Mizuno ja Nike 11 häälega. Oli palju ka neid, kellel driver kotist puudus ning arvestusse pääsesid 4 nimetamise ja 1%’ga ka PXG ja MacGregor. Puude kategoorias kogus Callaway 77 häälega 19% poolehoidu, millele järgnesid TaylorMade 67 ja PING 50 häälega.  Järgmistena tulid Wilson 39, Cobra 34, Titleist 27, Cleveland 26 häälega ning koguni 5% mängijatest ei oma kotis ühtegi puud. Edetabeli lõpetasid Mizuno 17, Srixon 9, Nike 5, PXG 5, MacGregor ja Dunlop 4 häälega.

Putterite arvestuses oli Odyssey edu järgmiste ees kahekordne – Odyssey sai 110 häält ja 28%, Wilson 54 ja Cleveland 53 häält. Järgmistena tulid TaylorMade 48, PING 31, Scotty Cameron 30, Mizuno 12, Titleist 8, PXG ja Srixon 6, Yes, MacGregor ja Dunlop 5 häälega.

53% vastanute kotis on 12-14 golfikeppi, 33%’l on kotis 9-11 ning 8%’l 5-8 golfikeppi. Kuivõrd vastajate hulgas oli arvestatav hulk „noori“ ehk algajamaid mängijaid, siis ei tulnud üllatusena MacGregor, Dunlop ja isegi Wilson’i kõrgem nimetamine, sest antud kaubamärgid on uute mängijate puhul populaarsed tänu oma box-set valikule.

Custom Club-Fitting

Kui aastakümneid tagasi osteti golfivarustus pigem standard komplektina, siis PING asutaja Karsten Solheim tõi hiljem turule revolutsioonilise custom club-fittingu. Põhjuseks see, et kõikidele mängijatele ei sobi alati üks ja sama varustus ning laba nurgad on löögiasendi või tehnika poolest on erinevad ja samuti on varte valik äärmiselt lai. Seega on just fitting selline protsess, mille käigus sobitatakse komponentidest kokku konkreetsele mängijale parim võimalik kombo!

Eestis on fittingu tähtsust hakatud iga aastaga järjest rohkem väärtustama, kuigi küsitluse tulemuste põhjal oli 50% vastanutest ostnud varustuse ilma fittinguta. Siin on taas oluliseks teguriks alustavate mängijate osakaal, sest üldjuhul jõutakse fittinguni peale mõneaastast mängimist. Ülejäänud vastajatest oli fittingu tulemusel varustuse ostnud 156 vastanut (39%) ja neist omakorda 94% (!) oli tulemusega väga rahul. Fittingu teenus sai 10 palli süsteemis keskmiseks hindeks 8,55 ja selle sisse mahtusid ka välismaal tehtud fittingud, mille hinnang oli kõrgeim – 9,37 puntki. Kodumaiste fittingukeskuste edetabeli võitis Next Golf, mida mainiti 66 korda (40%) ja hinnang teenusele oli 8,97. Järgnesid BoGolf 24 (hinne 7,88), Golflife Shop 19 (hinne 7,99), Niitvälja 18 (hinne 8,78), GolfX 18 (hinne 8,21) ja Rae Golf 9 (hinne 8,29).

Treeningud ja pro’d

Koos mängijate arvuga on viimastel aastatel kasvanud golfiõpetajate arv, sest nõudlust treeningutele paremaks saamise nimel on. Vastanutest 44% tunnistas, et kasutab vahelduva eduga Eesti golfiõpetajate teenuseid ning 27% kasutab pidevalt! Üldist golfiõpetajate kvaliteeti hinnati 8,35 punkti vääriliseks, aga pidevalt Pro’de teenuseid kasutavad inimesed hindasid kvaliteeti kõrgemalt hindega 8,68.

Viimase treeningkogemuse puhul saime kaks hinnangut – millised on enimkasutatud õpetajad ja nende soovitusindeks (rahulolu teenusest). Vastanutest 86 inimest ehk 21% oli viimati kasutanud Enrico Villo teenuseid ning tema soovitusindeks oli 10 punkti skaalal koguni 9,68! Teisena mainiti 65 korda Torel Neider’it (s.i. 9,1), kellele järgnesid Mark Suursalu 43 (s.i. 9,19), Priit Jalasto 34 (s.i. 9,36) ja Martin Toom 32 (s.i. 8,96).

Kõige populaarsemaks treeneriks osutus Enrico Villo, keda soovitaks ilma mõtlemata abivajajale 144 vastanut, mis moodustas koguni 30% vastustest. Torel Neiderit soovitaks täpselt poole vähem ehk 72 mängijat. 56 vastajat ei omanud aga mingit eelistust, mis oli populaarsuselt kolmas vastus. Soovitustabeli järgmised kohad olid vastavalt Priit Jalasto 38, Mark Suursalu 36, Martin Toom 24 ning Egeti Liiv ja Cristofer Herman võrdselt 22 soovitajaga.

Üldiselt tundub eksisteerivat usaldus Eesti golfiõpetajate suhtes, sest keskmine hinnang teenusele oli 9,06. Vanemate tegijate kõrval on kenasti pildile tulnud uuema põlvkonna õpetajat, kelle tuntus kasvab pidevalt. Soovitusindeksi või teenuse kvaliteedi hinnangu puhul pole vahed kuigi suured, aga kindlasti lisab kaalu kõrgem number rohkete nimetamiste juures. Tabelist jäid taaskord välja arvestuslikku künnist ehk 1% mitte ületanud treenerid.

Klubid ja mängimine

Vastanute hulgas nimetas oma koduklubiks EGCC 30%, Niitvälja 25%, Rae 20%, Otepää 10%, WBG 4%, Saaremaa 2% ning 2% vastanutest pole klubiliikmelisust veel valinud! Sama järjekord ja jaotus märgiti ka oma peamise mängitava väljaku osas. Väljakutel pakutava kvaliteedi ja teenuste taset Eestis hinnati 5 palli süsteemist hindega 4,22. Valgeranna, Saaremaa ja Pärnu Bay hinnang oli väiksema häältearvu toel kõrgem ning Pärnu Bay’l lausa 5! Suuremate häältearvuga väljakute puhul võib saadud tulemust tõesemaks pidada – Niitvälja 110 vastuse põhjal 4,54, Rae 81 vastusega 4,18, EGCC 135 vastusega 4,1 ning Otepää 43 vastuse toel 3,44.

30% vastanutest on mänginud golfi kuni 2 aastat, 25% kuni 5 aasta, 6-9 aastat 20% ja 10-15 aastat 19%. Vastanute hulgas oli ka 3% neid, kes on golfiga tegelenud alates selle algusest Eestis (26a.). Siiski näitab antud jaotus selgelt, et golf on Eesti spordis suhteliselt noor ala ning samuti olid värskemad mängijad aktiivsemad osalema.

Võistlemine on muutumas populaarseks, sest väga harva või paaril võistlusel kuus osales 64% vastanutest ja 14% osaleb võistlustel pidevalt. Ülejäänud 22% ei osale võistlustel üldse. Golfi aastaringse harrastamise võimaluste kohta Eestis olid mängijad hästi kursis ja tervelt 56% mängijatest tegeleb golfiga nii suvel kui talvel. Kõigest 4% vastanutest ei teadnud talviste harjutamisvõimaluste kohta ja 43% võtab golfikepid kätte ainult suvel.

Esimene märk on seega küsitlusega maha pandud ja kui ühel heal päeval saab klubilise tegeliku jagunemise „suur saladus“ avalikuks, siis saab ka hinnata tagasiside adekvaatsust iga konkreetse klubi mängijate (liikmete) arvu suhtes. Täna hoitakse seda informatsiooni kiivalt saladuses ja ainus avalik info on spordiregistris kuvatud harrastajate arv.