0

Backswing

Distantsõppel on rohkem aega erinevaid osasid põhjalikumalt harjutada, seega võtame selle aja ning tükeldame üldise sõna golfilöök väikesteks osadeks. Oleme juba rääkinud gripist ja algasendist ning nüüd liigume edasi backswingile. Iga teema järel jääb piisavalt aega seda kodustes tingimustes harjutada ning iga teema juurde käib ka webinar, kus on võimalik Enrico näpunäiteid kuulda ning vajadusel ka küsimusi esitada. Kasutades piirangute aega targalt on võimalik välishooaja alguseks parema tulemuseni jõuda ning ka hooajal hakata paremat golfi mängima!

Oleme kevadise ettevalmistuse käigus läbi käinud korrektse gripi ning algasendi ja oleme valmis swingiga alustama. Kui eelmised teemad ja webinarid jäid vahele, siis on võimalik ennast mõlemaga kurssi viia – grip ja algasend.

Korrektselt sooritatud swing peaks välja nägema, kui üks sujuv ja katkematu liikumine, mis kulmineerub tasakaalus lõppasendiga. Swingi liigutus koosneb erinevatest osadest, mis kõik on olulised hea löögi saavutamiseks. See on ühtlasi golfi õppimise üks peamisi väljakutseid – kokku peab sobitama erinevad liigutused üheks sujuvaks liikumiseks.

Swingi alustamine

Swingi algus on tihedalt seotud löögi lõpptulemusega. Halb “äraminek” on nagu “vale jalaga voodist välja astumine”, mis võib päevast teha väga kehva ja swingist halva löögi!

Siinkohal mõned võimalikud näited põhjuste kohta, miks swing juba alguses valele trajektoorile läheb:

Swingi alustamine

Swingi algus on tihedalt seotud löögi lõpptulemusega. Halb “äraminek” on nagu “vale jalaga voodist välja astumine”, mis võib päevast teha väga kehva ja swingist halva löögi!

Siinkohal mõned võimalikud näited põhjuste kohta, miks swing juba alguses valele trajektoorile läheb:

  • Golfarile on öeldud, et alustada kepi liigutamist madalalt ja ümber enda keerates
  • Üritatakse lüüa liiga seest välja, mis tekitab tunde, et backswing peab ka minema sisse
  • Golfaritele on öeldud, et kaenlaalused peavad olema kinni ja swingi tuleb alustada keha, käte ja kepi ühtse liigutusega. Kahjuks selline tegevus ei anna kepile võimalust liikuda ning teeb backswingist liiga jäiga.

Korrektne swing alustamine

Vaadates tippmängijate swingi algust, siis nad rakendavad kepi tõstmisele piisavalt jõudu ja kepp on äramineku lõpus maaga paralleelses asendis sama kõrgel kui käed ning kepp on löögi suunaga samasuunaline ja laba ots näitab taevasse. Sellist asendit oleks hea pidevalt harjutada ja kontrollida – teha saab seda kas peegli ees või telefoniga filimides. Sellise asendi või positsiooni saavutamiseks tuleb hoida oma õlaliigesed ja käevarred vabana. Korrektne grip mängib siin samuti suurt rolli, et saada kepp kohe alguses õigele trajektoorile liikuma. Puusad ja ülakeha on backswingi lõppasendis natukene pööranud. Pidage meeles, et golfi swing on väga dünaamiline liikumine ning igasugune jäikus ja ülepinge erinevates kehasegmentides takistab kepil vabalt liikumast.

Nagu soovitatud gripi ja algasendi harjutamist kodus, siis tuleks ka swingi alustamist kodus harjutada ja see ei eelda suurt või kõrget ruumi! Harjutamiseks aseta alati “alignment stick” või teine kepp jalge ette maha ning kontrolli peeglist õiget asendit. Kui backswingi lõpus on kepp liikunud liiga sisse, siis see on potensiaalne slice tekitaja. Samuti peaks jälgima, et kepi laba ei oleks liiga kinni ega liiga lahti.

Mitmed backswingi asendid tekitavad löögis ebastabiilsust ja takistavad mängijat jõudmast järgmisele tasemele

Kui alustada kepi liigutamist liiga ümber enda ja sisse, siis see asend sunnib viima vasakut käevart (parempoolese mängija näitel) liiga risti üle rinna. Osad mängijad tunnevad selles asendis, et nad enam kaugemale ei saagi. Swing tundub hästi lühike ning ümber keha ja tekkib tunne, et kuskilt ei saa jõudu ja kiirust juurde. Sellest asendist on tulemuseks maha ja pähe löögid.

Parema painduvusega mängijad või need, kes tahavad kaugemale lüüa, siis sellest asendist ollakes sunnitud käsi tõstma, mis väga tihti viib kepi backswingis pea taha. Sellest asendist tuleb küll jõudu ja kiirust, aga suund on ettearvamatu ja eksimused võivad mõlemas suunas olla ekstreemsed.

Hea backswingi lõppasend

Kui äraminek on korrektne, siis edasi jätkub käte tõstmine ja keha pööre. Hea backswingi asend saavutataksegi kui sobitada kokku keha liikumine ja käte tõstmine. Backswingi lõpus tuleks kontrollida, et vasak käevars on natukene risti üle rinna ja käelabad on parema õla kohal ning kepp on käte vahel. Kontrollima peaks, et keha ette kallutatus on säilinud ning keha on pööranud ümber lülisamba 90 kraadi. Keha mass ei tohiks olla liikunud paremale, küll aga peaks tundma, et olete pööranud ennast parema jala puusaliigeses sisse, et sealt allatulekus ennast raskusega vasakule jalale lükata.

Täpselt nii palju kui on mängijaid on ka erinevaid swinge. Golfis on hästi palju müüte ja golfarite enda tõekspidamisi, mis kahjuks tihti tekitavad golfaritele löögis ebastabiilsust ja frustratsiooni. Neljapäeval 18.märtsil räägib Enrico Villo webinaril täpsemalt, kuidas teha parem backswing ning milliseid nõuandeid või tõekspidamisi tasuks tulevikus vältida.