0

Next Golf Academy õppekava – RED (11-15 aastased)

Treeningute aluspõhimõtted

See vanus on kõige tähtsam sportliku ettevalmistuse etappe, kuna siin algab spordi-spetsiifiliste oskuste arendamine. Selles etapis on võimalik tugevalt mõjutada sportlase käekäiku, kellel on soov hakata golfi mängima võistluslikult. Noore sportlase organismi kehaline areng eri vanuses on erinev ja selles vanuses võib pikkuse ja füüsise vahekord olla samavanustel väga erinev. Sellest tulenevalt on ka noored jagatud erinevatesse gruppidesse, et tagada treeningute ja arengu võimalikult ühtlane kvalitatiivne tase.

Fookus – füüsiline ja mentaalne pool ning spetsiifiliste oskuste arendamine

Fookuses on toimetulek võistluste füüsilise ja mentaalse poolega. Optimeerida oskuste pagas ja  arendada võistlustelt saadud kogemusi. Antud gruppide treeningud on üles ehitatud vastavalt noorte vanuse, võimete ja arengutasemele. See tähendab, et iga rühma juures pannakse rõhku antud grupi parimale arendatavale võimele.

Golfimängu põhilised elemendid, millele keskendutakse

13-15 laste arengufaasiks on „harjutada, et mängida“. Selles faasis langevad noored kiiruse ja liikuvuse „aknasse“ ehk varasemast suurem rõhk suunatakse treeningutel nendele punktidele.

Vanusegrupi arengu raskuspunktideks on:

Golfi teadmised: mõistab golfi reegleid ja teab täpselt, kui palju ta iga kepiga lööb.

Varustus

Antud vanuserühma lastel on vajalik kogu tavapärane golfivarustus – rauad, puud, wedged ja putter.

Treeningute ülesehitus

Treeningrühma iseseisev harjutusaeg koos rajal mängimisega peaks olema 20-40 tundi. „Harjutada, et mängida“ faasis tuleb osaleda golfitreeningutes 2-3 korda nädalas ning mängida vähemalt 36-54 rada. Harjutamise ja võistlemise suhe peaks olema järgnev –  30% võistlemist ja 70% harjutamist.

Võistlemine – 10 kuni 20 võistlust

Füüsilise treeningu osakaal on 40%. Keskenduda järgmistele võimetele: aeroobne vastupidavus, reaktsioonikiirus, lihaselastsus, kehahoiak, tugevus, tasakaal.