0

Next Golf Academy õppekava – ELIIT

Treeningute aluspõhimõtted

Eliit hõlmab endast kõiki vajalikke tahke, mis on suurepärase golfimängija eeldusteks. Ainuüksi pallide löömisest ei piisa, et võistlusel häid tulemusi saavutada. Tegurite hulk, millest sõltub sportlase sooritus, on palju. Nende õpetamisele golfikooli Eliidi programm tähelepanu pöörabki ning sellega kaasnevad oskused ka eluks väljaspool sporti.

Fookus – eesmärkide seadmine ja saavutamine

Antud rühmade juures seatakse selged sportlikud eesmärgid, mille suunas liikuma hakata.
“Õppida võistlema” on teine oluline suund antud grupi suuna juures. Optimeerida tuleb füüsiline ettevalmistus ja spetsiifilised oskused, nagu ka üldine sooritus. Aastaringselt treenitakse kõrge intensiivsusega ning äärmiselt golfi spetsiifiliselt. Kõigile õpilastele tehakse oma individuaalne treeningkava (eesmärkide püstitamine).

Treeningute ülesehitus

Õpilased peaksid tähtsustama individuaalset ettevalmistust, mis on suunatud mängija tugevustele ja nõrkustele. 40% treeningu ajast tuleks pühendada tehnikale ja taktikalistele oskustele ning füüsilise poole arendamisele. 60% treeningust peaks minema võistlemisele ja võistluse omasele treeningule.

Antud rühma(de)le pakume: