Noortetrennid

Noortetrennid

Noored on juba paar nädalat EGCC’s treeninud ja ootame kõiki lapsi taas suvistele treeningutele. Ning kui varasem golfikogemus puudub, siis on lapsed ikka oodatud – õpetame golfi selgeks:) Mis saaks parem olla golfiharrastusest… loodus, värske õhk, sõbrad, fun jne

Suveks pakume ühekordse tasuga mugavat treeningpaketti:
• treening 1x nädalas 149€
• treeningud 2x nädalas 249€
Mais ootame kõiki suvepaketiga liitunud lapsi boonusena treeningutesse pühapäeviti. Kalendrist on näha Green ja Red gruppide treeningajad. Registreerige lapsed suveks golfitreeningutele siin.

*rohkem kui ühe lapse puhul samast perekonnast soodustused

Next Golf Academy noortetreeninguid viivad läbi oma ala parimad – Enrico Villo, Priit Jalasto, Egeti Liiv, Merlin Kasak. Hea meel on teatada, et sellest hooajast on meie tiimi juures tagasi Egert Põldma ning suveks tutvustame veel mitut põnevat noort treenerit!

Samuti hoidke end akadeemia tegemistega kursis, sest suvel on plaanis koguni 3 laagrit!

Next Golf Academy’s on treeningud noortele ja vanematele ning samuti erineva tasememega mängijatele. Noorematele on sõltuvalt vanusest treeningute ehitus ja eesmärgid väga erinevad. Täiskasvanute puhul on peamiseks eristajaks mängija tase ehk HCP.

Next Golf Academy õppekava – GREEN (5-11 AASTASED)

Treeningute aluspõhimõtted

Ilma põhiliigutuste oskusteta on lapsel väga raske tegeleda ükskõik millise spordialaga. Et mängida korvpalli, jalgpalli, käsipalli, lauatennist või mõnda teist pallimängu, tuleb omandada lihtsad oskused, nagu palli viskamine ja püüdmine. Selles vanuses lastele tuleb anda võimalus tegeleda mitme erineva alaga ja mitte siduda neid üheselt näiteks ainult golfiga. Selles vanuses laste juures keskendub Eesti Golfikooli programm samuti esmalt põhioskustele ning treeningutel luuakse seoseid teiste aladega. Treeningud on enamasti ülesehitatud lõbusale ja rohkem mängulisele tegevusele.

Fookus – füüsiline aktiivsus

Füüsiline aktiivsus peab olema lõbus ja osa lapse igapäevasest elust, mitte peale sunnitud, tulemusele orienteeritud treening. Füüsiline mänguline aktiivsus on oluline terve lapse arenguks, mis arendab ajutegevuse arengut, kordinatsiooni, sotsiaalseid oskusi, emotsioone ja ettekujutusvõimet.

Muud, füüsilise aktiivse tegevusega kaasnevad kasutegurid:

 • arendab enesekindlust ja positiivset eneseusku
 • on abiks luude ja lihaste arengule
 • arendab painduvust
 • arendab head kehahoiakut ja tasakaalu
 • vähendab stressi ja parandab und
 • edendab tervislikku kehakaalu
 • õpetab osavalt liikuma

Golfimängu põhilised elemendid, mida tutvustatkse:

Grip – kepist kinni hoidmine käed üksteise vastas

Kehahoiak – seista jalad kõrvuti, pall jalgade keskel

Tasakaal – lõpetada liigutus tasakaalukas asendis

Liigutuskäed liiguvad  tagasi ülesse ja edasi lõppasendisse.

Lisaks golfi teoreetilised teadmised – mänguga seotud ohutuse ja etiketi tutvustamine, kuidas käituda väljakul jms, põhilised golfireeglid.

Varustus

Selles vanuses lastel pole kindlasti vajalik terve golfivarustuse olemasolu. Ideaalis võiks varustusse kuuluda 3-6 keppi( puu, keskmine raud, lühike raud ja putter), sealjuures puu kepid – driver ja/või fairway pole primaarse tähtsusega.

Treeningute ülesehitus

Treeningud kaks korda nädalas pikkusega kuni 1 tund. Minimaalselt on soovitav 60-180 täis golfilööki nädalas. Puttamine on selles vanuses lastel palju kergem omandada ning mõjub mängulisena. Sellest tulenevalt soovituslik 200-400 putti nädalas Erinevad harjutused treeningutel, just mängulises võtmes (ehitatud “objektide” tabamine jne). Treeningul mängitakse erinevaid mänge, mis toetab golfimängu arenemist.

Lisaks treenimisel soovituslik mängida 1-3 kolm rada nädalas („Rising Star“ rada).

Next Golf Academy õppekava – RED (11-15 AASTASED)

Treeningute aluspõhimõtted

See vanus on kõige tähtsam sportliku ettevalmistuse etappe, kuna siin algab spordi-spetsiifiliste oskuste arendamine. Selles etapis on võimalik tugevalt mõjutada sportlase käekäiku, kellel on soov hakata golfi mängima võistluslikult. Noore sportlase organismi kehaline areng eri vanuses on erinev ja selles vanuses võib pikkuse ja füüsise vahekord olla samavanustel väga erinev. Sellest tulenevalt on ka noored jagatud erinevatesse gruppidesse, et tagada treeningute ja arengu võimalikult ühtlane kvalitatiivne tase.

Fookus – füüsiline ja mentaalne pool ning spetsiifiliste oskuste arendamine

Fookuses on toimetulek võistluste füüsilise ja mentaalse poolega. Optimeerida oskuste pagas ja  arendada võistlustelt saadud kogemusi. Antud gruppide treeningud on üles ehitatud vastavalt noorte vanuse, võimete ja arengutasemele. See tähendab, et iga rühma juures pannakse rõhku antud grupi parimale arendatavale võimele.

Golfimängu põhilised elemendid, millele keskendutakse

13-15 laste arengufaasiks on „harjutada, et mängida“. Selles faasis langevad noored kiiruse ja liikuvuse „aknasse“ ehk varasemast suurem rõhk suunatakse treeningutel nendele punktidele.

Vanusegrupi arengu raskuspunktideks on:

 • Osavus
 • Kordinatsioon
 • Tasakaal
 • Painduvus
 • Soorituse oskus (toitumine, elustiil ja keskkonna tegurid)

Golfi teadmised: mõistab golfi reegleid ja teab täpselt, kui palju ta iga kepiga lööb.

Varustus

Antud vanuserühma lastel on vajalik kogu tavapärane golfivarustus – rauad, puud, wedged ja putter.

Treeningute ülesehitus

Treeningrühma iseseisev harjutusaeg koos rajal mängimisega peaks olema 20-40 tundi. „Harjutada, et mängida“ faasis tuleb osaleda golfitreeningutes 2-3 korda nädalas ning mängida vähemalt 36-54 rada. Harjutamise ja võistlemise suhe peaks olema järgnev –  30% võistlemist ja 70% harjutamist.

Võistlemine – 10 kuni 20 võistlust

 • 9 raja võistlus – 1 kuni 2
 • 18 raja võistlus – 5 kuni 12
 • 36 raja võistlus  – 2 kuni 3
 • 54 raja võistlus  – 1 kuni 2

Füüsilise treeningu osakaal on 40%. Keskenduda järgmistele võimetele: aeroobne vastupidavus, reaktsioonikiirus, lihaselastsus, kehahoiak, tugevus, tasakaal.

Next Golf Academy õppekava – ELIIT

Treeningute aluspõhimõtted

Eliit hõlmab endast kõiki vajalikke tahke, mis on suurepärase golfimängija eeldusteks. Ainuüksi pallide löömisest ei piisa, et võistlusel häid tulemusi saavutada. Tegurite hulk, millest sõltub sportlase sooritus, on palju. Nende õpetamisele golfikooli Eliidi programm tähelepanu pöörabki ning sellega kaasnevad oskused ka eluks väljaspool sporti.

Fookus – eesmärkide seadmine ja saavutamine

Antud rühmade juures seatakse selged sportlikud eesmärgid, mille suunas liikuma hakata.
“Õppida võistlema” on teine oluline suund antud grupi suuna juures. Optimeerida tuleb füüsiline ettevalmistus ja spetsiifilised oskused, nagu ka üldine sooritus. Aastaringselt treenitakse kõrge intensiivsusega ning äärmiselt golfi spetsiifiliselt. Kõigile õpilastele tehakse oma individuaalne treeningkava (eesmärkide püstitamine).

Treeningute ülesehitus

Õpilased peaksid tähtsustama individuaalset ettevalmistust, mis on suunatud mängija tugevustele ja nõrkustele. 40% treeningu ajast tuleks pühendada tehnikale ja taktikalistele oskustele ning füüsilise poole arendamisele. 60% treeningust peaks minema võistlemisele ja võistluse omasele treeningule.

Antud rühma(de)le pakume:

 • Tehnika treening
 • Mentaalne treening
 • Füüsiline ettevalmistus
 • Erinevate löökide ja oskuste arendamine
 • Individuaalse tegevusplaani/treeningplaani koostamine
 • Mängijate analüüs ja monitooring
 • Progressile ja arengule suunatud treeningprotsess
 • Sportlikku sooritust mõjutavate tegurite tutvustamine ja õpetamine
 • Etikett ning oskus väljakul käituda
 • Reeglite tutvustamine
 • Analüüs ja tagasiside rajal mängimisest
 • Varustuse fitting/sobitamine
 • Võistlused läbi talve ja suve hooaja
 • Üldfüüsilise ühistreennid
Next Golf Academy grupitreeningud

HCP 35+

Treeninguid viivad läbi Egeti ja Priit.

Keskendutakse peamiselt mängijate suurimate vigade parandamisele, et seeläbi aidata mängijatel jõuda soovitud HCP-ni. Teemadeks on algasend ja täislöögi, chipi ja puti löögitehnika.

EGCC Klubiliikmete grupitreeningud

Treeninguid viivad läbi Egeti, Priit ja Enrico.

Kuna trenne pakuvad kõik meie treenerid, on EGCC klubiliikmetel vaba valik kelle juures trennis käia. Trennid on heaks ja soodsaks võimaluseks EGCC liikmetel ka talvisel perioodil oma oskusi parandada, et suvel parimat golfi näidata.

Lisaks toimuvad üle nädala ka EGCC meeste koondise ja naiste grupitrennid Enrico juhendamisel!

Treenerite eratrennid ja grupitrennid

Kõik treenerid pakuvad võimalust treenida kas eraldiseisvalt treeneriga või 4-6 liikmelistes gruppides. Mängijal on vaba voli valida endale meeldiv treener. Eratrennides saab treeneriga kokku leppida personaalse treeningkava, mille alusel ehitatakse üles kõik treeningud, et võistlushooajaks olla parimas võimalikus vormis. Grupitrennides keskendutakse nädalast nädalasse mängu põhielementide arendamisele.